Velkommen til Videbæk Skole smiley
 
 
Skolens mål
 
 
På Videbæk Skole er det målet:
 
at børn, unge og voksne mødes med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle virkelighed
 
 
 at eleverne er kendetegnet ved:
 
 • at de er glade
 • at de har selvværd
 • at de er fagligt dygtige
 • at de tager medansvar i et demokratisk samfund under hurtig og stadig forandring

 at læringsmiljøet er præget af:

 • relevante leveregler, ansvarlighed, forståelse og tolerance
 • oplevelse, samarbejde og kreativitet
 • nysgerrighed og lærelyst
 • elevmedbestemmelse

 at undervisningen:

 • rummer udfordringer og muligheder for alle elever
 • også er projektorienteret og tværfaglig
 • vægter både det boglige og det musisk/kreative
 • til stadighed vurderes med hensyn til pædagogiske metoder, undervisningsmaterialer og teknologianvendelse
 • giver forståelse for menneskets samspil med naturen

 at skole/hjemsamarbejdet:

 • bygger på åbenhed, fælles ansvar og gensidig respekt

 at alle skolens medarbejdere:

 • har de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer

 at det fysiske miljø:

 • rummer muligheder for udvikling
 • skaber tryghed og trivsel

 Skolens værdigrundlag bygger på åbenhed, tillid, tryghed, ansvarlighed, forståelse og tolerance.

Skal skolen leve op til mål og værdigrundlag og dermed give børnene et godt udgangspunkt både fagligt og socialt, er det vigtigt at vi ved fælles indsats lærer børnene:

 • at lytte
 • at tage hensyn til andre
 • at fungere i sociale sammenhænge
 • at deltage aktivt i undervisningen
 • at modtage en kollektiv besked
 • at samarbejde med både børn og voksne

Disse færdigheder læres lettest, når I som forældre sørger for, at jeres børn:

 • møder udhvilet
 • har spist morgenmad
 • møder til tiden
 • har madpakke med
 • bruger et sobert sprog - også i konfliktsituationer
 • har de rigtige ting med
 • har respekt for andre og andres ting

Lige så vigtigt er en positiv kontakt mellem hjem og skole. Kontakten går begge veje, så kontakt os, hvis der opstår spørgsmål eller problemer. Vi kan ikke løse alt, men det vi ikke hører om, kan vi ikke gøre noget ved.

Kontakten kan være til:

 • Klasselæreren
 • Faglæreren
 • Skolelederen