Klasseforældreråd

Videbæk, august 2013

Skolebestyrelsens principper:

Baggrund

Vi ønsker, at forældrene skal føle et ejerskab for trivslen i skolen.

Vi ønsker, at der skabes forældrefællesskaber, der kan danne grundlag for elevernes læring, trivsel og inklusionsparathed. Og vi ved, at forældrenes fælles involvering er af afgørende betydning for, at det lykkes.

Vision

En velfungerende forældreflok giver velfungerende klasser, som giver god læring.

Målet er:

Succeskriterier:

Det er en succes når:

Klasseforældrerådets rolle:

Indhold – klasseforældrerådet skal lave arrangementer, der styrker trivslen. 

Klasselærerens rolle - Der skal være en skelnen mellem forebyggende tiltag (med klasseforældrerådet), og tiltag, der iværksættes, når der er problemer i klassen (lærerens ansvar).

Skolebestyrelsens rolle

SB møder i 0. og 7. klasse til forældremødet og bruger tid på at fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at de deltager i arbejdet med trivslen. Det skal være en, der er god til at fortælle.

Organisering:

Der vælges klasseforældreråd i alle klasser.

Valg af klasseforældreråd – forslag: der vælges 4 i børnehaveklassen, og så kan der udskiftes to hvert år.

Det er vigtigt, at der vælges nogle med lyst til at gøre en indsats.

Klasseforældrerådet består af et samarbejde mellem 4 valgte forældre og læreren. I overbygningen er de to elever, der er valgt til elevrådet også medlem af klasseforældrerådet.

Der skal tilstræbes, at alle fire skoler er repræsenteret i klasseforældrerådet i overbygningen.

Samarbejdet mellem læreren og klasseforældrerådet skal sikre, at det er de bedste tiltag til fremme af trivsel, der udøves.

Klasseforældrerådet vælger en tovholder.

Der holdes et forældremøde, som teamet arrangerer. Dog i 0. og 7. klasse vil der være to forældremøder pr. år. Derudover tilstræbes der, at der afholdes minimum to arrangementer arrangeret af klasseforældrerådet, hvor der er forebyggende trivselsarbejde. Det forventes, at klasselæreren hjælper med at holde fokus på at målene nås.

På sigt kan der laves et forum på Intra eller rum for, at de forskellige klasseforældreråd kan mødes.

Evalueringer af klasseforældrerådets indsats for at skabe trivsel sker ved en mundtlig evaluering på årets første forældremøde.

Idéer til eksemplarisk forløb kan blandt andet findes på Intra.

 

Artikler: