Velkommen til skolevejledning på Videbæk Skole

 

Vejledning vedrørende valg af erhverv og uddannelse foregår i samarbejde med en uddannelsesvejleder fra UU Ringkøbing Fjord.

Se endvidere vejledernes hjemmeside: www.uu-ringfjord.dk

 

I løbet af skoleforløbet vil der foregå forskellige vejledningsaktiviteter:

-          vejledning på de enkelte klassetrin, enten i grupper eller individuelt

-          arbejdet med den enkelte elevs uddannelsesplan

-          koordinering af forskellige tilbud om introduktionskurser, brobygning og lignende

-          deltagelse i informationsmøder for forældre

-          hjælp til udfyldning af tilmelding til ungdomsuddannelserne på optagelse.dk

-          bistand med at tilrettelægge undervisning i emnet: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA-undervisning) i 7.-9. klasse

 

Disse aktiviteter sker i samarbejde med klasselæreren.

 

Uddannelsesbog/uddannelsesplan

Fra 7. til 9. klasse laver eleverne deres egen uddannelsesbog.

 

Målet er med dette arbejde er:

- at eleverne bliver i stand til at vurdere, hvad der er vigtigt for dem, hvad de

  er gode til, hvad de er interesseret i, og hvilke ønsker de har for fremtiden:

- at de efterhånden får overblik over de uddannelsesmuligheder, der findes.

- at de bliver gode til at vælge mellem flere muligheder.

- at give de bedste muligheder for at træffe et uddannelses- og erhvervsvalg,

   der er relevant for dem.

 

I 9. klasse afsluttes arbejdet med udarbejdelsen af en uddannelsesplan, som sammen med tilmeldingsskemaet sendes til det kommende uddannelsessted.

Dette sker på Uddannelsesministeriets hjemmeside optagelse.dk

 

 

Videbæk Skole betjenes af:

 

 

 

Uddannelsesvejleder Michael Engstrøm

  

Vejleder for 7-9.klasse

  

Mobil: 30 76 16 71

 

 

 

 

E-mail:

 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesvejleder Magny Nisgaard

 

Vejleder for de 19-25 årige

 

EGU-ansvarlig

 

Mobil: 30 76 16 70

 

 

  

E-mail:

[email protected]